Fringillidae
Mugurar
By admin | | 0 Comments |
Mugurar (Pyrrhula pyrrhula)
Cănăraş
By admin | | 0 Comments |
Cănăraş (Serinus serinus)
Florinte
By admin | | 0 Comments |
Florintele (Chloris chloris) Imagine proprie
Scatiu
By admin | | 0 Comments |
Scatiul (Spinus spinus)
Cinteză de iarnă
By admin | | 0 Comments |
Cinteza de iarnă (Fringilla montifringilla) Mai multe informatii despre cinteză
Cânepar
By admin | | 0 Comments |
Câneparul (Linaria cannabina) Mai multe informatii despre cânepar aflati din
Botgros
By admin | | 0 Comments |
Botgrosul (Coccothraustes coccothraustes) Mai multe informatii despre botgros aflati din
Sticlete
By admin | | 0 Comments |
Sticlete (Carduelis carduelis) este o pasare cantatoare viu colorata, cu