Lăstun de casă
Lăstunul de casă (Delichon urbicum) este o pasăre mică din familia rândunicilor, răspândită în Europa, Africa de nord și zonele temperate ale Asiei. Odinioară întâlnit numai în locurile stâncoase, lăstunul de casă s-a adaptat rapid la condițiile urbane de viață. Este o specie migratoare, iernând în centrul Africii și în Asia tropicală. În sălbăticie, lăstunul de […]

Lăstunul de casă (Delichon urbicum) este o pasăre mică din familia rândunicilor, răspândită în Europa, Africa de nord și zonele temperate ale Asiei. Odinioară întâlnit numai în locurile stâncoase, lăstunul de casă s-a adaptat rapid la condițiile urbane de viață. Este o specie migratoare, iernând în centrul Africii și în Asia tropicală.

În sălbăticie, lăstunul de casă își construiește cuibul în peșteri sau fisuri din rocile mari, cel mai adesea pe malurile râurilor de munte. Ei folosesc uneori și cuiburile vechi ale lăstunilor de mal.
Odată cu apariția orașelor însă, lăstunii de casă au început să își construiască cuiburi sub streașini, preferând pereții de piatră sau cărămidă; din aceasta cauză se gasesc mai mult în orase decat în sate. Treptat, aceste păsări au devenit antropofile, fiind văzute din ce în ce mai rar în afara așezărilor omenești. Altitudinea maximă la care trăiește această pasăre este de 2.200 m deasupra nivelului mării.

Perechile se formează în timpul zborurilor migraționale sau în arealul de bază și se păstrează până la moarte. Masculii sunt, de regulă, monogami, însă uneori copulează cu alte femele; din această cauză specia este considerată poligamă. Cercetările duse de ornitologii scoțieni au scos la iveală faptul că 15% din pui nu au relații genetice cu presupusul tată, iar în 32% din cuiburi cel puțin un ou aparține unei femele străine. După ce termină de construit cuibul și asistă la depunerea ouălor, masculii pleacă deseori și pe la alte cuiburi.

Informatii preluate de pe https://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83stun_de_cas%C4%83

Diferentele dintre Lăstunul de casă si Randunică. Preluat de pe https://sppn.md/randunica-si-lastunul-de-casa-specii-asemanatoare-dar-diferite/

The Common house martin (Delichon urbicum) is a small bird of the swallow family, widespread in Europe, North Africa, and temperate areas of Asia. Once found only in rocky places, the house martin quickly adapted to urban living conditions. It is a migratory species, wintering in central Africa and tropical Asia.

In the wild, the house martin usually builds its nest in light caves or cracks in sedimentary rocks, most often on the banks of mountain rivers. They sometimes use old nests of the sand martin.
With the appearance of the cities, however, the house martins began to build their nests under eaves, preferring stone or brick walls; because of this, they are found more in cities than in villages. Gradually, these birds became anthropophilic, being seen less and less outside human settlements. The maximum altitude at which this bird lives is 2,200 m above sea level.

Pairs are formed during migratory flights and are kept until death. Males are usually monogamous, but sometimes copulate with other females; for this reason, the species is considered polygamous. Research by Scottish ornithologists has revealed that 15% of baby martins are not genetically related to the supposed father, and in 32% of nests at least one egg belongs to a foreign female. After finishing building the nest and assisting at the laying of the eggs, the males often leave for other nests as well.</div>Pairs are formed during migratory flights and are kept until death. Males are usually monogamous, but sometimes copulate with other females; for this reason, the species is considered polygamous. Research by Scottish ornithologists has revealed that 15% of baby martins are not genetically related to the supposed father, and in 32% of nests at least one egg belongs to a foreign female. After finishing building the nest and assisting at the laying of the eggs, the males often leave for other nests as well.

The differences between house martin and barn swallow. Taken from https://sppn.md/randunica-si-lastunul-de-casa-specii-asemanatoare-dar-diferite/, and translated by me.

Zona de raspandire a lastunului de casa. Date preluate de pe https://ebird.org/species/cohmar
The spreading area of the common house martin. Data was taken from https://ebird.org/species/cohmar

Imagine preluata de pe https://www.inaturalist.org/taxa/64705-Delichon-urbicum

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *