27 ianuarie 2021
Liliacul de iaz
By admin | | 0 Comments |
Liliacul de iaz (Myotis dasycneme) Imagine preluata de pe https://www.pinterest.com/pin/61783826109980944/
Liliacul cu picioare lungi
By admin | | 0 Comments |
Liliacul cu picioare lungi (Myotis capaccinii) Imagine preluata de pe
Liliacul de apă
By admin | | 0 Comments |
Liliacul de apă (Myotis daubentonii) Imagine preluata de pe https://species.wikimedia.org/wiki/Myotis_daubentonii
Liliacul cu potcoavă al lui Méhely
By admin | | 0 Comments |
Liliacul cu potcoavă al lui Méhely (Rhinolophus mehelyi) Imagine preluata
Liliacul cu potcoavă al lui Blasius
By admin | | 0 Comments |
Liliacul cu potcoavă al lui Blasius (Rhinolophus blasii)
Liliacul mic cu potcoavă
By admin | | 0 Comments |
Liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros) Imagine preluata de pe
Liliacul mare cu potcoavă
By admin | | 0 Comments |
Liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) Imagine preluata de pe
Liliac
By admin | | 0 Comments |
Liliacul (Syringa vulgaris) Imagine preluata de pe https://www.crocus.co.uk/plants/_/syringa-vulgaris-sensation/classid.8055/
Ghionoaie sură
By admin | | 0 Comments |
Ghionoaia sură (Picus canus) Imagine preluata de pe https://erbirds.ru/v2taxon.php?s=276&l=en
Ciocănitoare pestriţă mică
By admin | | 0 Comments |
Ciocănitoarea pestriţă mică (Dryobates minor) Imagine preluata de pe https://www.birdguides.com/gallery/birds/dryobates-minor/472269/