Drepnea palidă
Drepneaua palidă (Apus pallidus) ca multe alte drepnele, poate face multe lucruri in zbor. Este o pasăre mică, asemănătoare cu o rândunică sau cu lăstunul de casă. Cu toate acestea, este complet lipsită de legătură cu acele specii de păsări, deoarece drepnelele sunt în ordinul Apodiformes. Asemănările dintre grupuri se datorează evoluției care reflectă stiluri […]

Drepneaua palidă (Apus pallidus) ca multe alte drepnele, poate face multe lucruri in zbor. Este o pasăre mică, asemănătoare cu o rândunică sau cu lăstunul de casă. Cu toate acestea, este complet lipsită de legătură cu acele specii de păsări, deoarece drepnelele sunt în ordinul Apodiformes. Asemănările dintre grupuri se datorează evoluției care reflectă stiluri de viață similare. Drepnelele au picioare foarte scurte pe care le folosesc doar pentru a se agăța de suprafețele verticale. Numele genului Apus este in latină pentru o drepnea, considerată de antici ca fiind un tip de rândunică fără picioare (din greaca veche α, a, „fără”, și πούς, pous, „picior”), iar pallidus este in latină „palid”. (Română)

The pallid swift (Apus pallidus) is a small bird, superficially similar to a barn swallow or house martin. It is, however, completely unrelated to those bird species, since the swifts are in the order Apodiformes. The resemblances between the groups are due to convergent evolution reflecting similar life styles. Swifts have very short legs which they use only for clinging to vertical surfaces. The genus name Apus is Latin for a swift, thought by the ancients to be a type of swallow with no feet (from Ancient Greek α, a, "without", and πούς, pous, "foot"), and pallidus is Latin for "pale". (English)

El vencejo pálido (Apus pallidus) es un pájaro pequeño, superficialmente similar a una golondrina común o avión común. Sin embargo, no tiene ninguna relación con esas especies de aves, ya que los vencejos son del orden Apodiformes. Las semejanzas entre los grupos se deben a la evolución convergente que refleja estilos de vida similares. Los vencejos tienen patas muy cortas que usan solo para aferrarse a superficies verticales. El nombre del género Apus es en latín para un vencejo, considerado por los antiguos como un tipo de golondrina sin pies (del griego antiguo α, a, "sin" y πούς, pous, "pie"), y pallidus es en latín "pálido". (Español)

Le martinet pâle (Apus pallidus) est un petit oiseau, superficiellement semblable à une hirondelle rustique ou à une hirondelle de fenêtre. Cependant, il n'a aucun lien avec ces espèces d'oiseaux, car les martinets appartiennent à l'ordre des Apodiformes. Les ressemblances entre les groupes sont dues à une évolution convergente reflétant des styles de vie similaires. Les martinets ont des pattes très courtes qu'ils n'utilisent que pour s'accrocher aux surfaces verticales. Le nom de genre Apus est latin pour un martinet, considéré par les anciens comme un type d'hirondelle sans pieds (du grec ancien α, a, "sans", et πούς, pous, "pied"), et pallidus est latin pour "pâle". (Français)

Text taken from https://en.wikipedia.org/wiki/Pallid_swift

Image taken from https://www.pbase.com/image/128267124

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *