Coţofană
Coţofana (Pica pica)  este o specie de pasăre din familia Corvidae. Masculul și femela nu se diferențiază. Specia poate fi observată cu ușurință în habitate antropice de toate tipurile, fiind întâlnită atât în aglomerările urbane, cât și în zonele rurale, ocupând de asemenea teritorii și în habitatele agricole.  Atât în Europa, cât și în celelalte zone […]

Coţofana (Pica pica)  este o specie de pasăre din familia Corvidae. Masculul și femela nu se diferențiază.

Specia poate fi observată cu ușurință în habitate antropice de toate tipurile, fiind întâlnită atât în aglomerările urbane, cât și în zonele rurale, ocupând de asemenea teritorii și în habitatele agricole. 

Atât în Europa, cât și în celelalte zone de distribuție, specia este sedentară, rămânând în teritoriile de cuibărit pe tot parcursul anului.

Imagine proprie

Mai multe informatii despre coţofană gasiti in linkul de mai jos http://pasaridinromania.sor.ro/Cotofana

The Eurasian magpie (Pica pica) is a species of bird in the Corvidae family. The male and the female do not differ.

The species can be easily observed in anthropogenic habitats of all types, being found both in urban and rural areas, also occupying territories and agricultural habitats.

Both in Europe and in other areas of distribution, the species is sedentary, remaining in nesting areas throughout the year.

Own image

More information about the Eurasian magpie can be found here http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/eurasian-magpie-pica-pica

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *